Παναγιώτης Κουτσουράκης

Ο Παναγιώτης Κουτσουράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981. Είναι κάτοχος Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού και ερευνητική εμπειρία στον τομέα της Υπολογιστικής Όρασης. Από τον Οκτώβριο του 2012 εργάζεται στην Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ασχολείται με την ανάπτυξη ψηφιακών αποθετηρίων, καθώς και με την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας μεταδεδομένων. Συμμετέχει από το 2011 στην ομάδα ενημέρωσης του radiobubble.