Ιλεάνα Μορώνη

Η Ιλεάνα Μορώνη σπούδασε στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πτυχίο, 2001), στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστήμιου Boğaziçi στην Κωνσταντινούπολη (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, 2004) και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) στο Παρίσι, όπου παρουσίασε τη διατριβή της στην Ιστορία το 2013. Ασχολείται ερευνητικά με την όψιμη οθωμανική και τη σύγχρονη τουρκική ιστορία. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν το βιβλίο O Ergatis, 1908-1909: Ottomanism, National Economy and Modernization in the Ottoman Empire (Libra Books: Istanbul, 2010), επιστημονικά άρθρα, μεταφράσεις απ'τα τουρκικά στα ελληνικά, καθώς και σχόλια (τα περισσότερα στα “Ενθέματα” της Αυγής της Κυριακής) σε θέματα ελληνικής, ευρωπαϊκής και κυρίως τουρκικής πολιτικής. Συμμετέχει σ'ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη μουσουλμανική/τουρκοκυπριακή κοινότητα και διδάσκει τουρκικά.